עֲגָלָה(0 )

לחדד על ידי:

פונקציה:
יותר
ארוך:
יותר
ההיסטוריה האחרונה שלךנקה
    ;